by rene

Forretningsbetingelser

Bavnild Webdesign handler både med erhvervsdrivende og private, alle oplyste priser er derfor angivet i danske kroner og er eks. moms. Dette omfatter også priser på hjemmesiden Bavnild webdesign og udsendte tilbud direkte til kunden.

Kunden garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet grafisk arbejde kunden giver til Bavnild Webdesign, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har tilladelse til at bruge dem. Når kunden giver Bavnild Webdesign tekst, billeder eller andre billeder, accepterer kunden at beskytte Bavnild Webdesign mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis intellektuelle ejendom, vi bruger.

 • Kundens endelige ansvar er at verificere, at alle tekster, herunder navne og kontaktinformation, samt billeder, er korrekte, inden kunden godkender lanceringen af den nye hjemmeside med et ‘GO’ før Go-live..
 • Bavnild Webdesign har tilladelse til at henvise til og anvende de materialer, vi skaber i fællesskab, til egen markedsføring, medmindre der indgås en anden aftale.
 • Hjemmesideprojekter opdeles i to faktureringsomgange. Den første halvdel af beløbet faktureres, når Bavnild Webdesign påbegynder vores del af arbejdet. Den anden halvdel af beløbet faktureres ved levering af det færdige produkt.

       Betaling:

 • Fakturaen sendes via e-mail, og betalingsfristen er 8 dage, medmindre der er indgået en anden aftale. Ved betaling efter forfaldsdatoen vil der blive pålagt renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 DKK.
  Kørsel faktureres i henhold til statens takst pr. kørt kilometer, samt en tidsafhængig sats på 300 kr. eksklusive moms pr. time i bilen.
 • Bavnild Webdesign timepris er kr. 850,- ex. moms. Priserne reguleres hver den 1. januar.
 • Klippekort kan benyttes til opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af hjemmesiden. For hjemmesideprojekter, indledende opgaver og nye “oprydningsprojekter” anvendes timebaseret fakturering.
 • Klippekortet skal betales, før Bavnild Webdesign på begynder opgaven.
 • Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed / person og kan ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.
 • Ubrugte klip refunderes ikke.
 • Tidsforbrug: Bavnild Webdesign noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.
 • I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport (se punkt 13), interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere og administration.
 • Hvis ikke andet aftales, har Bavnild Webdesign den kontakt med kundens samarbejdspartnere, som vi finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede sig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler vi at kunden holder øje med tidsforbruget i det regneark, som kunden får adgang til, når klippekortet købes.
 • Kunden kan til en hver tid få oplyst status/saldo på klippekortet via forespørgsel på e-mail.

       Opgaveløsning udenfor normal arbejdstid:

 • Hvis arbejdet kræver, at Bavnild Webdesign arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.
 • I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.
 • Når kunden har et klippekort, betyder det, at vi trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

       Ansvar:

 • Bavnild Webdesign står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og problematikker opstået herom. Vi vil dog som udgangspunkt oplærer kunden i brug af sin hjemmeside ved levering af produktet.
 • Bavnild Webdesign kan ikke påtage sig ansvar for nogen former for tab eller skader, herunder tab af data og indtjening. Som en generel anbefaling tilbyder Bavnild Webdesign en backuppakke (websitter-aftale), hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alle data. Dette muliggør en garanti for sikkerhed og beskyttelse af kundens data.
 • Bavnild Webdesign kan ikke pålægges ansvar for hverken direkte eller indirekte økonomisk tab. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, driftstab, følgeskader, tab relateret til mistede eller ændrede data og/eller avancetab.
 • Bavnild Webdesign kan aldrig holdes ansvarlig for data, der er placeret på kundens egne servere, herunder kundens egne e-mails eller data, der er gemt på kundens valgte webhotel.
 • Det er kundens eget ansvar at sikre, at alt materiale på hjemmesiden overholder gældende lovgivning om ophavsret. Bavnild Webdesign kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle overtrædelser af ophavsret, da det er kundens pligt at have de nødvendige tilladelser til brugen af det anvendte materiale.
 • Bavnild Webdesign informerer om, at der kan forekomme nedetid i forbindelse med ændringer i domæner eller DNS-konfigurationer, som Bavnild Webdesign heller ikke kan holdes ansvarlig for. Dette kan være nødvendigt i tilfælde af serveropgraderinger eller flytninger.
 • Bavnild Webdesign er ikke ansvarlig for eventuelle nedetider eller fejl på kundens hjemmeside eller webshop, som skyldes hosting, problemer med WordPress, temaer eller tilhørende plugins eller opdatering af disse.
 • Hvis kunden fremsætter et erstatningskrav mod Bavnild Webdesign, kan dette under ingen omstændigheder overstige enten projektets samlede pris eller det samlede beløb, som kunden har betalt i de seneste seks måneder.
 • Bavnild Webdesign kan ikke påvirke placeringer på forskellige søgemaskiner. Som følge heraf kan Bavnild Webdesign heller ikke drages til ansvar for eventuelle fald i placeringen på søgemaskiner som f.eks. Google, Bing eller Yahoo, hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.
 • Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan Bavnild Webdesign ikke drages til ansvar.
 • Hvis Bavnild Webdesign fremsender et tilbud om udførelse af en opgave, og det senere viser sig, at opgaven ikke kan gennemføres, forbeholder Bavnild Webdesign sig retten til at annullere aftalen eller refundere kunden for den del af opgaven, der ikke kan udføres. Vi forbeholder os retten til ændringer, og der er ingen yderligere betingelser eller detaljer.